Co jíte? A co jí Vás?

Jste to, co jíte nebo tak nějak je to rčení. Stanete se tím, co konzumujete – nejen ústy ale také svýma očima, ušima a svou myslí.

Věda už dokázala, že to, co fyzicky přijímáme do našeho těla má obrovský vliv na to, jak se cítíme, kolik máme energie, jaké je naše fyzické zdraví a i jaká je naše nálada.

Ale co obrazy, myšlenky, koncepty, které přijímáme duševně, emočně a duchovně? Ty na nás působí ještě víc.

Pokud jste to, co jíte, tak jste také to, co vidíte a slyšíte. – E.A. Bucchianeri

Čistá voda, čerstvé ovoce a zelenina a léčivé bylinky dávají tělu život a vitalitu. Ale naše duše také potřebuje potravu. Koneckonců naše tělo bychom přeci neživili plesnivými plody, znečištěnou vodou nebo kontaminovaným masem. Nezdá se tedy přirozené, že bychom neměli živit naše myšlenky předsudky, strachem, nenávistí, závistí a hněvem? Z přijímání takové negativity taky onemocníme ale na velmi hluboké duchovní úrovni.

Závist ničí tělo a hněv spaluje játra: těmto dvěma se vyhněte jako byste se vyhnuli zuřivému lvovi. – Bahá’u’lláh, Tablet of Medicine, prozatimní překlad od Stephena Lambdena.

Váš nejhorší nepřítel Vám nemůže ublížit tolik jako Vaše nestřežené myšlenky. – Buddha

Stejně tak jako bychom onemocněli z konzumace zkaženého jídla, se i naše duše nebude cítit dobře, pokud přijímáme ponuré představy a máme negativní myšlenky:

Podstatou člověka je jeho myšlenka. – Abdu’l-Bahá, Pařížské rozmluvy, str. 17.

Nejste to, co si o sobě myslíte, že jste ale CO MYSLÍTE, myšlenky, které obvykle ovládají Vaší mysl, to je to, co jste. – Claude M. Bristol

Když přijímáme negativitu, okamžité účinky jsou mnohem méně patrné a možná ne bezprostředně rozpoznatelné – ale pokud nejsme pozorní, můžeme dostat duševní otravu stejně lehce jako otravu jídlem.

Cítila jsem tyto vlivy, když jsem slyšela pomlouvání. I pokud jsem se ke konverzaci nepřipojila, vnímala jsem ten pronikavý oblak smutku, který tam zůstal. Pak, při poslouchání nejnovějšího hitu v rádiu ve mě text utlačující ženy, i přes svůj návykový rytmus, zanechal pocit zármutku. Konzumace násilí, nelidskosti a marginalizace nevinných z velkých a malých obrazovek ve mně zanechala duševní dyspepsii.

V jednu chvíli jsem si řekla: „Už takhle dál nemůžu!“ a vědomě jsem začala vyvíjet úsilí a vyhýbala se lidem, situacím a médiím, které se jevily jako duševně toxické:

Ó můj synu! Společnost bezbožných zvyšuje smutek, zatímco přátelství spravedlivých očišťuje srdce od rzi. Ten, kdo se snaží spojit se s Bohem, nechá se vést do kruhu Jeho milovaných; a ten, kdo se snaží zaslechnout slovo Boží, popřeje sluch i slovům Jeho vyvolených. – Bahá’u’lláh, Skrytá slova, str. 37.

Nikoho nenechám procházet se mou myslí se svýma špinavýma nohama. – Mahátma Gándhí

Stejně tak jako se snažíme vyhýbat negativním lidem, situacím a médiím, které se zdají toxické, musíme také hledat jejich pozitivní protějšky. Přátelstvím s milujícími a laskavými lidmi v duchu služby a jednoty živíte radost. Inspirující hudba, umění, divadlo a literatura pozvedá a obohacuje naše duše. Zapojení čisté moudrosti z písem každé víry povznáší srdce:

Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! – Žalm 34:9

Ponořte se do oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách. – Bahá’u’lláhovy vybrané spisy

Jelikož víme, jak silné jsou naše myšlenky, vybíráme si a konzumujeme ty negativní nebo ty milující? Nejsme všemi myšlenkami, které si myslíme. Obzvláště škodlivé jsou záporné nebo kruté myšlenky o nás samotných. Takové nevhodné myšlenky nás mohou zranit a zanechají v nás pocit bezmoci a toho, že nejsme milováni. Být ostražitý při vylučování neproduktivních myšlenek chce praxi. Sama sebe se pořád ptám, zda jsou určité myšlenky správné nebo ne. Dívám se na to takto – pokud mi myšlenka působí bolest, je nesprávná nebo vznikla ze strachu. Když mě činí šťastnou nebo klidnou, je od Boha.

Roky se kritizujete a nefunguje to. Zkuste se pochválit a uvidíte, co se stane. – Louise L. Hay

Myšlenka se projevuje slovem; slovo se projevuje činem; z činu se vyvine zvyk; a zvyk se utuží v charakter. Pozorně sledujte myšlenky a jejich cesty, nechť myšlenky pramení z lásky zrozené ze zájmu o všechny bytosti. – Buddha

Když přijde na to, co jíme a co naopak jí nás, jak najdeme řešení? Všechno to má co do činění s pochopením zákona příčiny a následku. Všechny aspekty našeho těla, naší mysli, našich emocí a naší duše jsou propojené.

Výběrem potravin, které nás dobře vyživují, vytváříme tělo, které nám bude dobře sloužit. Dobré myšlenky, služba, modlitba a ušlechtilé cíle živí srdce. A konečně, pokud jíme voňavé plody lásky, sladké bylinky jednoty a čistý nektar odpuštění, naše duše mohou dosáhnout věčného zdraví.

Autor: Kathy Roman
Přeloženo z: http://bahaiteachings.org/eating-whats-eating

Publikováno v Články.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *